Ubytování Věž Zaječí

Ubytovací řád

Storno podmínky

V případě stornování pobytu méně než 25 dní před termínem příjezdu účtujeme storno poplatek 50% z ceny pobytu.


Příjezd/odjezd

Při příjezdu do penzionu se host prokazuje platným dokladem totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)

Host při nástupu obdrží klíč od pokoje. Při ztrátě, nebo jiném poškození klíčů je host povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1500,- Kč.

Penzion ubytuje hosta od 14 hodin příslušného dne a host je povinen pokoj opustit v den odjezdu do 10 hodin. Nedodrží-li host tuto dobu, bude mu účtována cena za další den pobytu (pokud není domluveno jinak).

Parkování vozidel hostů je umožněno na vlastním pozemku penzionu. Ubytovatel neručí za případné odcizení vozidla nebo věcí v něm.


Průběh pobytu

Předpokladem klidného pobytu je především dodržování základních pravidel společenského soužití, zachování klidu , pořádku a čistoty v prostorách společně užívaných i na jednotlivých pokojích a ve vzájemném respektování ubytovaných.

Host zodpovídá za škody, které způsobí na majetku ubytovacího zařízení a to v plném rozsahu.

V pokoji nesmí být přemísťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické či jakékoliv jiné instalace.

V pokojích není dovoleno používat vlastních spotřebičů, kromě těch, které slouží hostům k jejich osobní hygieně.

Návštěvy ubytovaných hostů se musí hlásit správci ubytovacího zařízení. Host je povinen při každém odchodu z pokoje zhasnout světla, přesvědčit se, zda jsou zavřeny vodovodní uzávěry, uzamknout dveře a v podkrovních pokojích zavřít střešní okna.

Na pokojích a ve všech interiérech penzionu je přísně zakázáno kouřit! Host je povinen chovat se v objektu tak, aby nevznikl požár.

V době od 22 hodin do 6 hodin je v penzionu režim nočního klidu, kdy je host povinen chovat se tak, aby nerušil ostatní nadměrným hlukem.

Domácí mazlíčci nejsou povoleni.

Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních prostorách penzionu. Rodiče(popř. zák. zástupci) odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorech penzionu i v jeho venkovní část.

Vstup do vířivky je na vlastní nebezpečí.

Je zakázáno ubytovat osoby, které nebyly ubytovateli řádně přihlášeny k ubytování.

Každý ubytovaný host, je povinen dodržovat tento ubytovací a požarní řád. V případě, že jej závažným způsobem poruší, má majitel penzionu právo smluvní poměr s ním ukončit bez náhrady.

Platnost od 1.1.2020

 

Krásnou dovolenou a příjemný pobyt
Vám přeje rodina Urbánkova